‘Veel inwoners klagen terecht over de slechte staat van de trottoirs’, zegt CD&V-schepen Erik De Wispelaere.

‘Daarom wordt een groot deel van het gemeentelijk budget gereserveerd voor een aanpassing van de fiets- en voetpaden. Uit die pot werd dit jaar slechts 100.000 euro gebruikt. Daarmee werd in Rieme een fietspad gerealiseerd. We hebben dus nog 150.000 euro over. Die wordt voor 2015 aan de voorziene 250.000 euro toegevoegd. 250.000 euro is goed voor de aanpak van ongeveer twee kilometer voetpaden.’