“Investeren in leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone”

14-05-2015

 

Om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse kanaalzone te verbeteren, investeert Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, in de inrichting van koppelingsgebieden. Het betreft de gebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid. In totaal zullen de inrichtingswerken bijna 2 miljoen euro kosten. Naast de Vlaamse overheid, die het project coördineert, zullen ook de provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent en de gemeente Evergem financieel aan het project bijdragen. De aanvang van de werken wordt voorzien in 2017.

Koppelingsgebieden zijn gebieden met meerdere functies (bos, natuur, land­bouw, recreatie, …) die de overgang maken tussen de woonkernen en economische zones. Deze gebieden hebben een belangrijke bufferende en verbindende functie. Na realisatie zullen zij de leefbaarheid van de kanaal­dorpen verbeteren.

Het koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost is 18 hectare groot en grenst in het westen aan de woonwijk Herryville. Aan de oostzijde liggen de afgewerkte storten van Kronos en Electrabel en aan de zuidzijde sluit het aan op het koppelingsgebied van Langerbrugge-Zuid. Een deel van de natuurcompensatie voor de uitbreiding van de haven wordt hier werkelijkheid in de aanleg van een natuurzone.

 Het koppelingsgebied Doornzele-Zuid is 30 hectare groot en bevindt zich tussen de woonkern van Doornzele en het bedrijventerrein De Nest. In het oosten grenst dit koppelingsgebied aan de oude spoorwegbedding die deel uitmaakt van het koppelingsgebied Doornzele-Kanaal­zijde. In dit gebied ligt de nadruk op buffering. Verschillende nieuwe bufferbosjes zullen op termijn de buffering van de woonkern Doornzele ten aanzien van de industrie verzekeren.

Samen met de aanleg van deze groengebieden zal een nieuw, volledig vrijliggend fietspad een veilige fietsverbinding vormen tussen het veer van Langerbrugge en het veer van Ter Donk. De nieuwe buffergebieden krijgen verder een aantrekkelijke inrichting met rustzones en banken. Samen met het reeds goedgekeurde koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid zullen deze gebieden na de aanleg één aaneengesloten groenzone vormen tussen Doornzele Dries en het veer van Langerbrugge.

Het inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid werd opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij, in samenwerking met en medegefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen, de Afdeling Maritieme Toegang (AMT), de gemeente Evergem en het Havenbedrijf Gent. Eind 2015 wordt van start gegaan met de opmaak van de technische plannen. De uitvoering op het terrein start na het verkrijgen van de bouwvergunning en de verwerving van de in te richten gronden. De werken starten waarschijnlijk in de loop van 2017.

De totale inrichtingskost voor de realisatie van het koppelingsgebied bedraagt bijna 2 miljoen euro. Minister Schauvliege, wiens diensten het volledige project coördineren, trekt via haar budgetten voor landinrichting ongeveer 135.000 euro uit.

 

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.