Opening van de nieuwe trage weg Gendwegel in aanwezigheid van gedeputeerde van de provincie O-VL, Riet Gillis

Hierdoor kunnen fietsers het drukkere kruispunt Wurmstraat-Polenstraat vermijden en meer landelijke wegen verkennen.

De Gendwegel werd vroeger veel gebruikt door Gentse arbeiders, die werkzaam waren in de textielindustrie in Sleidinge (Calcutta, Bentex, Dierman).

‘Gend’ is een verbastering van Gand en de naamgeving dateert uit de periode dat de stad onder Franstalig bewind stond.

Onder andere ‘de Gentsche Gazette’ diende dan ook als ‘La Gazette de Gand’ uitgegeven te worden.

De komende jaren zetten we verder in op nuttige, landelijke verbindingen. Dit gebeurt steeds in overleg met de werkgroep Trage wegen, die destijds door Joke Schauvliege werd gelanceerd. Zij kwamen ondertussen meer dan 50 keer samen en waken mee over de meer dan 40 trage verbindingen in Evergem. De werkgroep Trage wegen bestaat uit vrijwilligers, landbouwers, gemeentelijke diensten en beleidsmakers.